Di CATEGORY SLIDER

Uverejnené

di category slider

D i C A T E G O R Y slider je plugin do gutenberg editora pomocou ktorého dokážete usporiadať vytvorené články podľa kategórií do slidera. v prípade slidera nižšie je to kategória interview a ponúka možnosti nastavenia zobrazené v Di slider galérii.

… čítaj o gutenberg editore

Slider kategórie interview

Nunber of posts 5. Per view 1.2. Single fade effect.

Slider kategórie foto-art

Nunber of posts -1 (všetky). Per view 2.2. Free mode. Infinite Loop

Di

slider galéria..