kontakt

Martin Ryboš – Divart, Pribinova 82/A, 96001 Zvolen – Môťová

Otváracie Hodiny:

Na objednávku

RYBOŠ 0911 125 904

rybos@divart.sk

SLIACKA 0903 410 626

sliacka@divart.sk

IČO: 43562230
DIČ: 1049451865
ČSOB a.s.
SK27 7500 0000 0040 2009 9667
Živ. reg. Oú Zvolen č. 670-15809