Uverejnené

Ako na portrét 2

Foto: Samo Lanyi

Od začiatku ako sme založili Divart bolo našim cieľom nielen tlačiť kvalitné fotky, ale aj vytvárať komunitu ľudí, pre ktorých je fotografia záľubou a vášňou, dokážu o nej hodiny diskutovať, vymieňať si názory či vysvetľovať rôzne pohľady a postoje k súčasnej fotografickej tvorbe. Našou snahou je nielen spolupracovať s autormi, ktorý už našli svoje miesto a osobitý štýl, ale hľadať aj nových nadšencov, talentovaných fotografov, ktorý sa chcú vo svojej tvorbe posúvať alebo si možno len fotku vyskúšať či niečo viac sa o nej naučiť. 

OBSAH WORKSHOPU

Úvod do portrétnej fotografie 1:

Tento typ workshopu je určený pre úplných začiatočníkov a potrebujete naň len vlastný fotoaparát a nadšenie učiť sa nové veci. Dozviete sa základné informácie na to, ako z tejto fotky (vľavo) spraviť takúto (vpravo).

Foto: Phillip Haumesser

Naučíte sa pracovať so svojím fotoaparátom v manuálnom režime, pracovať s prirodzeným svetlom, povieme si čo je to kompozícia a ako komponovať dobrý portrét.

Úvod do portrétnej fotografie 2:

Pokračovanie portrétneho workshopu je vhodné pre skúsenejších fotografov, ktorí majú zvládnuté základy fotografie, vedia pracovať s clonou a využívať hĺbku ostrosti pri tvorbe portrétu a tiež nastaviť vhodný čas pre dané svetelné podmienky, t.z. vedia fotiť v manuálnom režime fotoaparátu. Počas tohto workshopu sa venujeme hlavne obsahovej stránke fotky. Zameriavame sa na prácu s modelkou, ako pracovať s emóciou na fotke, akým spôsobom vyjadriť myšlienku či zobraziť nápad, ktorý stojí za fotkou. 

Foto z Workshopu

PROGRAM WORKSHOPU

Workshop má vždy teoretickú a praktickú časť s dôrazom na to, aby sme sa čo najviac venovali foteniu.

Teoretická časť:

  • zoznámenie sa účastníkov
  • predstavenie lektorov
  • predstavenie modelky
  • úvod do fotografie 1- expozičný trojuholník, nastavenie fotoaparátu, využívanie prirodzeného svetla vo fotografii, základy kompozície 
  • úvod do fotografie 2- aktivity zamerané na projektové myslenie, výber témy fotenia, príprava modelky, komunikácia s modelkou. 

Praktická časť:

  • presun na lokalitu
  • práca v skupinách – fotografovanie modelky, práca so svetlom a kompozíciou
  • získavanie praktických fotografických zručností
  • konzultácia vybraných záberov s lektorom

Všetky naše workshopy sú založené na vysokej úrovni interaktivity, čo znamená, že ich vedieme tak, aby sa ich účastníci čo najviac zapájali do celého programu. Nie ste teda len pozorovateľmi a poslucháčmi, ale aktívne sa do celého procesu zapájate. 

Každému účastníkovi workshopu vytvoríme dostatočný priestor na to, aby mal možnosť nafotiť najlepšie možné zábery.

Na záver workshopu je pripravená reflexia alebo spätná väzba, v ktorej sa účastníci môžu vyjadriť k tomu či boli splnené ich očakávania, čo sa všetko naučili, čo im na kurze chýbalo, prip. čo bolo podľa nich navyše. Spätná väzba slúži aj pre lektorov a pomáha im nastaviť ďalšie kurzy v budúcnosti tak, aby čo najpresnejšie zodpovedali očakávaniu účastníkov.

Fotografie účastníkov

Milan Malecký
Milan Malecký
Milan Malecký
Milan Malecký
Milan Malecký
Petra Ščevlíková
Petra Ščevlíková
Petra Ščevlíková
Petra Ščevlíková
Samuel Lanyi
Samuel Lanyi
Samuel Lanyi
Samuel Lanyi
Samuel Lanyi
Samuel Lanyi
Denisa Hrašková
Denisa Hrašková
Denisa Hrašková
Denisa Hrašková
Denisa Hrašková
Lukáš Šedivý
Lukáš Šedivý
Lukáš Šedivý
Lukáš Šedivý
Lukáš Šedivý
Lukáš Šedivý
Lukáš Šedivý
Kristian Andriamaroson
Kristian Andriamaroson
Kristian Andriamaroson
Kristian Andriamaroson
Samuel Maruškin
Samuel Maruškin
Samuel Maruškin
Samuel Maruškin
Samuel Maruškin
Samuel Maruškin
Samuel Maruškin

Workshop sa uskutočnil v krásnej letnej atmosfére roku 2022. Zúčastnilo sa ho 10 účastníkov.

Miesto fotenia : Sliač – Kúpele.

Lektor : Mirka Sliacka

Lektor : Ivan Derka

Video : Martin Gajdošík