marketing

DIVART

Divart je spoločnosť, ktorá vznikla v roku 2017 ako tlačiareň fotografií so zameraním na umeleckú fotografiu a reprodukciu výtvarných diel. Hlavnou činnosťou spoločnosti je tlač
vysokokvalitných fotografií v galerijnej kvalite (FINE ART PRINT) a poskytovanie možností
pre autorov umelecké fotografie vystaviť svoju tvorbu v priestoroch spoločnosti.

 

PRODUKTY

Spoločnosť tlačí fotografie a grafiky vo Fine art kvalite. Okrem toho ponúka aj komerčne
zamerané produkty a služby pre širšiu škálu zákazníkov (tlač propagačných materiálov,
fotografií menších formátov, rámovanie obrazov a fotografií).

SLUŽBY

K špecifickým službám ktoré firma poskytuje sú galeristické služby. Autori majú možnosť
svoju tvorbu vystaviť v priestoroch firmy a priblížiť tak svoju tvorbu potenciálnym klientom.
V súčasnosti má firma za sebou 4 vernisáže fotografií spojené s pokračujúcou výstavou.
Výstavy sú buď tématicky zamerané alebo sa venovali tvorbe konkrétneho autora. Výstupom
z takejto výstavy je rozhovor s autorom formou blogu uverejnený na webovej stránke
spoločnosti a predaj autorských fotografií prostredníctvom galérie spoločnosti.

 ČÍM SME ŠPECIFICKÝ

Produkty a služby poskytované spoločnosťou sú špecifické svojim zameraním na úzku
skupinu zákazníkov. Vysoká kvalita tlače odlišuje firmu a jej produkty od konkurencie a
poskytuje jej konkurenčnú výhodu, zároveň však zužuje množstvo potenciálnych klientov.
Pre spoločnosť je tiež charakteristický osobný prístup ku klientovi a poskytovanie rôznych
možností spolupráce (propagácia autora na sociálnych sieťach, blogové príspevky k tvorbe
jednotlivých autorov, predaj autorských fotografií).
KTO SÚ NAŠI ZÁKAZNÍCI

Zákazníkmi spoločnosti sú predovšetkým profesionálny a hobby fotografi. Ďalej tiež výtvarní
umelci a grafici či iní vizuálni umelci. V menšej miere sú nimi aj bežní zákazníci hľadajúci
kvalitnejšiu tlač rodinných či dovolenkových fotografií vo väčších formátoch. Vek a
geografické rozmiestnenie nie je pre spoločnosť dôležitým faktorom.

AKO ZÁKAZNÍKOV OSLOVUJEME

Firma Divart vo veľkej miere využíva propagáciu na internete formou webovej stránky a
sociálnych sietí (facebook, instagram).

CIELE

Cieľom firmy pre nasledujúce obdobie (r. 2020-2022) je rozšíriť svoje pôsobenie, ponuku
produktov a služieb a tým rozšíriť cieľovú skupinu potenciálnych zákazníkov. Vytvoriť
vizuálne zaujimavé a praktické produkty, doplnkové k tlači fotografií a ponúkať ich formou
zvýhodnených cenových balíčkov.
V oblasti služieb spoločnosť pracuje na vytvorení tímu, ktorý bude poskytovať fotografické a videografické služby či už priamo v priestoroch spoločnosti alebo na mieste podľa dohody s klientom. Rozšírenie ponuky služieb o zákazkovú fotografiu patrí medzi jeden z hlavných cieľov nasledujúceho obdobia.

 

V oblasti inovácii firma pracuje na vývoji ultrazvukovej konzoly ( pre bezkontaktné
prehliadanie ) v prepojení na možnosť prezentovať fotografie bez použitia klávesnice či
počítačovej myši ( možnosť využitia pre hendikepovaných ľudí ).
Rozšírením technologických možností o UV tlač firma plánuje investovať prostriedky aj do
tvorby nových produktov, tlače na rôzne materiály (drevo, sklo). Podobné produkty sú na
trhu málo dostupné a preto v nich firma vidí potenciál a možnosť ako osloviť nových
zákazníkov.

AKO CIELE DOSIAHNUŤ

Fine art print
Tlač fotografií vo Fine art kvalite je hlavným princípom a cieľom spoločnosti. Preto v týchto
aktivitách a poskytovaní služieb v tejto oblasti plánuje pokračovať. Vytvorené portfólio
klientov je stabilné a pravidelne sa klienti vracajú. Výstavnícka činnosť je dôležitou súčasťou práce s klientami. Spoločnosť pracuje na rozšírení počtu svojich stálych klientov. Jedným zo spôsobov ako to dosiahnuť sú aj workshopy vedené oslovenými autormi alebo lektormi spoločnosti venované aktuálnym fotografickým témam.
Produkty
V rámci rozšírenia fotografických služieb spoločnosť vytvorí 3 varianty balíčkov pre
zákazníkov s ponukou kompletnej služby fotenie + tlač + darčekové balenie. Tento typ
produktu je špecificky zameraný na svadobnú fotografiu a rodinné fotky.
Spoločnosť plánuje rozšíriť ponuku produktov o tlač menších formátov, foto magnetiek.
V oblasti inovácií plánuje firma rozšíriť ponuku tlače fotografií na menej časté materiály
akými sú napríklad sklo, drevo a pod.
Služby
Už v súčasnosti v spoločnosti existuje tím fotografov a kameramanov, ktorých úlohou je
poskytovať služby v oblasti zákazkovej fotografie. Spoločnosť je takto schopná pokryť veľké množstvo požiadaviek klientov v rámci svadobného, rodinného portrétneho, produktového fotenia, koncertov a spoločenských udalostí, fashion a food fotografie. Propagácia a ponuka
služieb bude uverejnená na webovej stránke spoločnosti spolu s portfóliom
fotografa/videomakera.