vop

Všeobecné obchodné podmienky Divart poskytovateľa Martin Ryboš – Divart IČO 43562230 ktorý :

  • prevádzkuje elektronický obchod na stránke divart.sk
  • poskytuje služby vzdelávacích aktivít v podobe workshopov pri ktorých je prezentované duševné vlastníctvo lektorov.

1.  Poskytovateľ

Martin Ryboš – Divart

T.Vansovej 12 96001 Zvolen

IČO: 43562230 DIČ: 1049451865

2.  Workshopy, Školenia

2.1 Prihlasovanie

Prihlasovanie na workshopy sa realizuje záväznou objednávkou na stránke divart.sk. Za záväznú objednávku sa považuje zaplatenie školenia cez stránku divart.sk, bankovým prevodom, službou paypal alebo platobnou bránou gopay cz. Zaplatením účastník súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú definované v tomto dokumente.

2.2 Účastník

Účastník je osoba ktorá si prostredníctvom stránky divart.sk objedná niektorý z poskytovaných workshopov.

2.2 Audiovizuálny záznam

Na školení môže byť zhotovovaný audiovizuálny záznam poskytovateľom a môže byť šírený prostredníctvom internetom.

2.3 Zrušenie objednávky

Účastník sa môže zrieknuť účasti na workshope prostredníctvom emailu info@divart.sk.

2.4 Organizačné zmeny

Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť workshop a ponúknuť možnosť účastníkom absolvovať workshop v novom termíne alebo mu vrátiť 100 % uhradenej platby za účasť na školení.

2.5 Ochrana osobných údajov

Účastník objednaním workshopu prehlasuje, že v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov na účely nevyhnutné pre organizáciu účasti na školení.