Online gallery

onlinegallery-logo

Online gallery je náš vyvynutý systém pre tvorku prezentácií - obrazových, audio, video či textových galérií s vlastným admin systémom.

K stránke sme pomocou systému arduino vyvynuli konzolu na bezkontaktné prehliadanie. Galéria poskytuje množstvo vizuálnych - funkčných nastavení a podstata tvorby galérií je v tom, že tvoríte galérie pomocou vytvárania priečinkov, kde jeden priečinok obsahujúci obrazové, zvukové, textové či video súbory zodpovedá jednému slide doprava a doľava. Slide - pohybom hore a dole prehliadate samotné priečinky. Obsluha a tvorba Online gallery je teda veľmi jednoduchá. Vytvoríte si priečinky so súbormi, všetko priamo v admin systéme, podľa potreby priečinky zoradíte a vytvoríte galériu. Stránka samotnej galérie skrýva ovládacie prvky. Skryté kôli udržaniu absolútneho flat dizajnu. Sryté sú šípky, ktoré na mobile alebo s klávesnicou nepotrebujete. Dôležité je tiež skryté tlačítko settings v ľavo dole. Online gallery je zatiaľ len v testovacej fáze. Obrázok nižšie zobrazuje hierarchiu celej stránky online gallery - jednotlivé stránky nášho admin systému. Ak by ste mali chuť pozrieť sa pod pokličku do admin systému, slúži na to testovací užívateľský účet ( TestPage Test1234 )

onlg web tut2

onlinegallery-logo